Haber

Necmettin Erbakan Üniversitesi KPSS 55 puanla işçi alıyor! Başvuru detayları nelerdir?

Necmettin Erbakan Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) bendine göre Güvenlik Görevlisi, Dayanak İşçisi, Teknisyen, Teknisyen, Büro Çalışanı, Hemşire, Ebe, Diğer Sağlık Çalışanı, Teknisyen, Veteriner, Laboratuvar ve Röntgen Teknisyeni ekiplerine toplam 770 işçi alacağını duyurdu. Ortadan en az lise mezunu adaylara istihdam sağlayacağını açıklayan üniversite, tekrar adaylardan en az 55 KPSS puanı kuralı aranıyor. Başvuru süreci ve tarihçesi ile ilgili diğer tüm detaylara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi işe alım başvuruları 2 7 Şubat 2023 ve 13 Mart 2023’ten itibarenbugüne kadar devam edecek.

Aday Üniversite application.erbakan.edu.tr/Başvurular, adrese giriş yapmanız ve gerekli belgeleri yüklemeniz koşuluyla online olarak yapılacaktır.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1) TC Kimlik Kartı/Kimlik Kartı

2) Diploma veya devamsız mezuniyet belgesi (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanması gerekir.)

3) Aranan Nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sertifika/Belge/Sağlık Kurulu Raporu vb.)

4) Tecrübe istenen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir. SGK hizmet dökümü ile birlikte başvuru tarihleri ​​içerisinde resmi veya özel kurumlardan alınmış iş deneyim belgesi (ıslak imza ile sisteme eklenecektir). Tecrübe ile istenilen pozisyonun uyumlu olması esastır.)

5) 2022 yılı KPSS sonuç belgesi

6) Askerlik durum belgesi/Terhis belgesi (Askerlik durum belgesi için e-Devlet’ten alınan karekod belgesi) 7) İsimli sicil (e-Devlet’ten alınan karekodlu belge)

8) Takviye İşçisi (Sürücü) için geçerli sürücü belgesi

9) Koruma ve Güvenlik çalışanı için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2) Kamu haklarından yoksun bırakılmamak

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, bir yıl veya daha fazla hapis cezası almış olsa bile kasten işlenmiş bir hataya veya affa uğramış olsa bile Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma, kabahatten doğan malvarlığını aklama ve kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.

4) Erkekler için; Askerlik yapmamış olmak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik yapmış veya ertelemiş olmak veya yedek sınıfa nakledilmek

5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan kararların gizli kalması kaydıyla, görevini sürekli olarak yapmasına engel olacak bir akıl hastalığına sahip olmamak.

6) Başvuranların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre “Hizmet akdi esaslarına aykırılık nedeniyle sözleşmelerinin kurumları tarafından feshedilmesi veya süresi içinde tek taraflı olarak sözleşmelerini feshetmeleri halinde, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar dışında, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe, kurumların sözleşmeli personel kadrolarında çalıştırılamazlar.” kararına uymak

7) 2022 KPSS(B) küme sınavından (lisans mezunları için 2022 KPSS(B) küme KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) küme KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS(B) küme KPSSP94 puanı almış olmak) .)

RESMİ DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu